Artykuły tematyczne

Działalność naukowa

Ocena ergonomii krzesła stomatologicznego.

Opublikowano: 09 luty 2018

Przedmiotem badań prowadzonych była analiza pod kątem ergonomii nowoczesnego krzesła stomatologicznego. Krzesło to wykonywane jest na zamówienie dla konkretnego lekarza stomatologii, przez co rozumie się dopasowanie wymiarów siedziska do użytkownika. Kluczowymi wymiarami są parametry miednicy. Idealne dopasowanie ma na celu odciążenie kręgosłupa, poprawę ukrwienia kończyn zdolnych oraz odciążenie kluczowych grup mięśniowych, które w największym stopniu są eksploatowane podczas codziennych czynności prowadzonych w trakcie zabiegów dentystycznych. Badania prowadzone w Laboratorium Biomechaniki Politechniki Poznańskiej miały na celu sprawdzenie czy konstrukcja krzesła wpływa na odciążenie poszczególnych mięśni. W tym celu przeprowadzona została analiza porównawcza rozpatrywanego krzesła stomatologicznego oraz standardowego krzesła nie wykazującego żadnych indywidualnych dostosowań do osoby siedzącej.
Wykonawcy projektu: dr Tomasz Walczak, dr inż. Jakub Grabski, Marta Szczetyńska, Patrycja Pastusiak, mgr Przemysław Jeziorski.

Model Stotte'a

Opublikowano: 26 listopad 2016
Kręgosłup ludzki jest tworzony przez pięć odcinków: szyjny, piersiowy, lędźwiowy, kość krzyżowa i guziczna. Jego podstawowymi elementami są połączone stawowo kręgi. Między trzonami kolejnych kręgów znajdują się krążki międzykręgowe, nazywane dyskami, których zadaniem jest amortyzowanie wstrząsów i umożliwienie ruchomości sąsiadującym częściom kręgosłupa. Spełnia on w organizmie ludzkim bardzo ważne funkcje, takie jak: ochrona rdzenia kręgowego, którego przerwanie może spowodować paraliż danej części ciała, ochrona narządu ruchu i co najważniejsze stanowi podporę ciała, znosząc wiele obciążeń. Dzięki analizie zachowania kręgosłupa w różnych położeniach, przy różnym obciążeniu danego odcinka oraz przy warunkach określanych jako niepatologiczne, dowiedziono, że jest on zdolny do zgięcia i prostowania w zakresie 170-250°, maksymalne zgięcie boczne to 110°, a ruchy obrotowe w prawo i lewo wynoszą 80°. Dzięki innym badaniom biomechanicznym wykorzystując równania równowagi sił i momentów wyznaczonych względem przyjętego punktu lub płaszczyzny kręgosłupa można obliczyć momenty sił działających na poszczególny kręg, czy np. wartości momentu sił oddziaływania mięśni prostowników grzbietu. Istotnym czynnikiem jest tutaj opracowanie uproszczonych modeli, które w dużej mierze skracają i ułatwiają prowadzenie doświadczeń, gdyż wiadomym jest, że odtworzenie całkowitego, realnego modelu obciążeń kręgosłupa ludzkiego jest niewykonalne. Przyjmuje się odpowiednie uproszczenia uzyskane w wyniku badań eksperymentalnych, głównie in vivo, które dotyczą przyjmowanych wartości, parametrów, jak i charakterystyk sił mięśniowych, więzadłowych, oddziaływań występujących w tkankach miękkich, czy ciśnieniu śródbrzusznym.