Biomechaniczne Towarzystwo Studentów
Da Vinci

O nas

Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” jest kołem naukowym, które zostało zarejestrowane przy Instytucie Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej w 2014 roku z inicjatywy studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna. Działalność koła skupia się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Jako szczególnie ważne i ciekawe uznano kwestie dotyczące:

  • przeciążeń narządu ruchu oraz szerokich możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu,
  • badań aktywności mięśniowej i zastosowań EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce,
  • projektowania protez, ortez oraz implantów,
  • komputerowego wspomagania operacji.

Pogłębianie wiedzy z zakresu biomechaniki człowieka oraz rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych w ramach realizowanych projektów umożliwia doskonalenie procesu dydaktycznego i zdobywanie nowych, cennych umiejętności przez członków koła. Ponadto Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” stara się aktywnie promować działalność własną oraz Wydział i Uczelnię uczestnicząc w różnorodnych akcjach i wydarzeniach promocyjnych np. w organizowanej przez Politechnikę Poznańskiej Nocy Naukowców.

Członkowie:

Iryna Kachura-Zhechytska (przewodnicząca)
Anna Smolińska (zastępca przewodniczącej)
Adrianna Dudziak (sekretarz)
Wszyscy członkowie

Opiekunowie:
dr Tomasz Walczak
dr inż. Jakub Grabski
dr inż. Martyna Białecka
mgr inż. Martyna Sopa

Laboratorium

Wyposażenie:

Podstawowym wyposażeniem Laboratorium Biomechaniki jest system BTS Smart wraz z platformami dynamometrycznymi oraz zestawem do rejestracji i analizy sygnału EMG. Smart jest cyfrowym systemem rejestracji ruchu, zawierającym 6 kamer podłączonych do stacji roboczej oraz zasilaczem i jednostką synchronizującą system. Wykrywa on i rejestruje trójwymiarową pozycję w czasie małych biernych znaczników (od 1mm do 20mm), które zostały umieszczone na badanej osobie lub przedmiocie. Zestaw kamer, czujników i niezbędne do funkcjonowania systemu oprogramowanie można przenosić i w zależności od potrzeby organizować badania w różnych warunkach. Dostarczone wraz z systemem moduły oprogramowania umożliwiają prowadzenie kompleksowych badań w różnych dziedzinach biomechaniki. Zestaw bezprzewodowych czujników EMG umożliwia podczas każdej analizy ruchu, dodatkowo analizowanie aktywności poszczególnych partii mięśni. Możliwe jest podglądanie w czasie rzeczywistym rejestrowanego sygnału EMG.

Działalność:

W trakcie semestru w Laboratorium Biomechaniki prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Inżynieria Biomedyczna oraz Mechatronika. Ponadto Laboratorium Biomechaniki znajdujące się na Politechnice Poznańskiej jest główną placówką badań koła naukowego BTS “Da Vinci” .

Przeznaczenie:

Badania prowadzone za pomocą przedstawionego systemu mogą służyć różnym celom: diagnostyce medycznej oraz ocenie funkcjonalnej pacjenta, monitorowaniu postępów czynionych przez sportowców, poprawie atrakcyjności parków rozrywki lub siłowni, analizie dynamicznych procesów przemysłowych, testom zderzeniowym samochodów, projektowaniu ergonomicznemu itd. Z powodu licznych zastosowań stanowi wyposażenie wielu laboratoriów badawczych i dydaktycznych na całym świecie.