Działalność naukowa członków BTS "Da Vinci"

Publikacje pokonferencyjne:

K. Grabski, T. Walczak, M. Michałowska, and M. Cieślak, “Gender recognition using artificial neural networks and data coming from force plates,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, M. Gzik, Ed. Springer International Publishing AG, 2018, pp. 53–60.

Michałowska, T. Walczak, J. K. Grabski, and M. Grygorowicz, “Artificial neural networks in knee injury risk evaluation among professional football players,” in AIP Conference Proceedings, 2018, vol. 1922, p. 70002.

Walczak, J. K. Grabski, M. Cieślak, and M. Michałowska, “The Recognition of Human by the Dynamic Determinants of the Gait with the Use of ANN,” in Dynamical Systems: Modelling, vol. 181, Awrejcewicz, Ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2016, pp. 375–385.

Walczak, J. Grabski, M. Grajewska, and M. Michałowska, “Application of artificial neural networks in man’s gait recognition,” in Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, CRC Press, 2016, pp. 591–594.

Walczak T., Grabski J.K., Michałowska M., Szadkowska D. (2019) Application of Artificial Neural Networks in the Human Identification Based on Thermal Image of Hands. In: Arkusz K., Będziński R., Klekiel T., Piszczatowski S. (ods) Biomechanics in Medicine and Biology. BIOMECHANICS 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 831. Springer, Cham

Grabski J.K., Walczak T., Michałowska M., Pastusiak P., Szczetyńska M.  (2019) On Different Methods for Calculating the Flight Height in the Vertical Countermovement Jump Analysis. in:Arkusz K., Będziński R., Klekiel T., Piszczatowski S. (ods) Biomechanics in Medicine and Biology. BIOMECHANICS 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 831. Springer, Cham

Michałowska, T. Walczak, J.K. Grabski and M. Cieślak, People Identification Based in Dynamic Determinants of Human Gait, Vibrations in Physical Systems, 2018, vol. 29, p. 2018012-1 – 2018012-6;
https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i14206  

 

Abstrakty:

Walczak, J. K. Grabski, M. Grajewska, M. Michałowska, „Human identification based on gait parameters – recognition of person and gender”, ECOMAS Congress, Kreta (Grecja), 5-10.06.2016, paper ID: 11148.

Grajewska, M. Michałowska, J. K. Grabski, T. Walczak, „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu”, XIII Majówka Młodych Biomechaników, 20- 22.05.2016, Ustroń.

Michałowska, M. Grajewska, M. Grygorowicz, J. K. Grabski, T. Walczak, „Przewidywanie kontuzji u zawodowych piłkarzy nożnych”, XIII Majówka Młodych Biomechaników, 20-22.05.2016, Ustroń.

 

Wygłoszone referaty na konferencjach:

Michałowska M., Otworowski J., Grzebyta B., „How human body works – biomechanics by BTS Da Vinci”, konferencja Manufacturing 2017, Politechnika Poznańska, 24-26.10.2017, Poznań.

Michałowska M., Grygorowicz M., Walczak T., Grabski J.K, Artificial neural networks in knee injury risk evaluation among professional football players, 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, September 13-16, 2017, Lublin.

Michałowska M., Grygorowicz M., Walczak T., Grabski J.K., Ocena ryzyka kontuzji kończyn dolnych na podstawie badania izokinetycznego, Seminarium poświęcone dokonaniom w inżynierii biomedycznej w zakresie biomechaniki i ortopedii, Politechnika Poznańska, 18.11.2016r.

Otworowski J., Grzebyta B., Walczak T., Położenie środka ciężkości ciała podczas jazdy na rowerze, Seminarium poświęcone dokonaniom w inżynierii biomedycznej w zakresie biomechaniki i ortopedii, Politechnika Poznańska, 18.11.2016r.

Michałowska M., Grajewska M., Grabski J.K., Walczak T., Pyda A., Grygorowicz M., Propozycja nowego parametru oceny ryzyka urazu kończyn dolnych, XIII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, 20- 22.05.2016, Ustroń.

Grajewska M., Michałowska M., Grabski J.K., Walczak T., Pyda A., Grygorowicz M., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu, XIII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, 20- 22.05.2016, Ustroń.

Michałowska, M. Grajewska, „Identyfikacja osób na podstawie parametrów kinematycznych chodu wyznaczonych przy użyciu systemu BTS Smart z zastosowaniem Sztucznych Sieci Neuronowych”, konferencja studencka Feniks 2015, AWF Poznań.