Projekty

Działalność naukowa

Ocena podstawowych wzorców ruchowych w teście FMS

 Opublikowano: 20 luty 2019

CEL

Celem niniejszego projektu jest stworzenie odpowiednich algorytmów, które pozwolą na podstawie danych pozyskanych z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu BTS Smart oraz platform dynamometrycznych, ocenić sprawność fizyczną osoby badanej, sposób wykonywania podstawowych wzorców ruchowych, wykorzystując skalę stosowaną przy teście FMS.

OPIS PROJEKTU

Test FMS (ang. Functional Movement Screen) składa się z siedmiu ćwiczeń, wykonywanych po sobie przez pacjenta. Każde z nich zdefiniowane jest w taki sposób, aby na ich podstawie można było zaobserwować trudności w utrzymaniu równowagi oraz niesymetryczny rozwój ciała pacjenta. Dzięki rozpoznaniu tych defektów możliwe jest takie pokierowanie treningiem osoby badanej, aby skorygować nieprawidłowe wzorce ruchowe, a co za tym idzie – zmniejszyć ryzyko powstania urazów oraz zwiększyć ekonomię i efektywność ruchów. Prawidłowość wykonywanych ćwiczeń oceniana jest przez fizjoterapeutę w czteropunktowej skali.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest wyznaczenie parametrów biomechanicznych, niezbędnych do oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Na tej podstawie określono model, czyli miejsca na ciele osoby ćwiczącej, których położenie musi zostać zarejestrowane za pomocą systemu BTS, aby uzyskać niezbędne dane. Po wykonaniu wielu prób, mających na celu usprawnienie procesu pomiarowego, przebadano grupę zawodniczek żeńskiej drużyny piłki nożnej, na początku sezonu piłkarskiego. Efektem tych badań są nagrania położeń markerów oraz odczyty wartości sił z platform dynamometrycznych, podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń zgodnie z metodologią testu FMS, przez każdą z zawodniczek. Pomiary te zostaną wykonane ponownie w połowie sezonu piłkarskiego a także, po zakończonym cyklu treningów, aby ocenić jego wpływ na zmianę wyników testu FMS oraz rejestrowanych parametrów biomechanicznych.

Kolejnym etapem badania jest stworzenie skryptów w programach Matlab oraz Smart Analazer, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie z nagrań danych liczbowych, odzwierciedlających poprawność wykonywania ćwiczeń. Wyniki te zostaną skonfrontowane z subiektywną oceną testu FMS dokonaną w tym samym czasie przez fizjoterapeutę.

SPODZIEWANE EFEKTY

Po zakończeniu analizy danych możliwe będzie jasne określenie wartości obiektywnych parametrów biomechanicznych dla badanej grupy oraz obiektywna ocena zmiany wzorców ruchowych pod wpływem zaleconych przez fizjoterapeutę ćwiczeń korekcyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy ze studentami Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz studentami i pracownikami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.