Projekty

Działalność naukowa

Zastosowanie systemu analizy ruchu BTS do wyznaczania położenia środka ciężkości ciała człowieka.

Opublikowano: 06 grudzień 2018

W realizowanym projekcie trwają prace nad tworzeniem i rozwojem symulacji komputerowej w środowisku MATLAB, która pozwoli wyznaczyć środek ciężkości ludzkiego ciała w trakcie chodu oraz podczas upadku. Do wyznaczenia środków ciężkości poszczególnych fragmentów ciała człowieka posłużono się metodą Clausera. W metodzie tej dane jest położenie środka masy poszczególnej części ciała wyrażone jako procent długości segmentu oraz ciężar segmentu określony przez procent ciężaru całego ciała.

Badanie zostało przeprowadzone dzięki użyciu systemu BTS, który składa się z sześciu kamer emitujących światło podczerwone oraz ze specjalnie dedykowanego oprogramowania. System pozwala określić położenie markerów, które należy wcześniej umieścić na ciele osoby badanej. W przeprowadzonych pomiarach markery te były umieszczone symetrycznie po jednej i po drugiej stronie ciała w charakterystycznych punktach, takich jak: czubek głowy, bark, staw łokciowy, nadgarstek, środkowy palec ręki, staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowy, pięta, duży palec u stopy.

Pod pojęciem równowagi dynamicznej rozumie się zdolność organizmu do utrzymania równowagi w sytuacji zmieniającego się punktu podparcia. Upośledzenia związane z balansem znacznie wpływają na chód człowieka, zmniejszają jego szybkość oraz często prowadzą do upadków. Niestabilności podczas chodu zostały potwierdzone jako jeden z najważniejszych czynników przewidywania upadków. Stabilność podczas chodu definiuje się również jako zdolność progresywnej minimalizacji wahań dolnej i górnej części ciała, a zatem do utrzymania pionowej równowagi podczas chodzenia.